header cursusbeelden 1

De mens als Embryo Embryo in de Mens HAN, Almelo - NL

14 december 2018 t/m 26 januari 2019
De mens als Embryo - Het Embryo in de Mens voor de Klassieke Homeopathie Opleiding - Homeopathie Academie Nederland.
In twee blokken: Vrijdag en zaterdag 14 en 15 december 2018 en vrijdag en zaterdag 25 en 26 januari 2019

Een vierdaagse cursus (in twee blokken op vrijdag en zaterdag) De mens als Embryo - Het Embryo in de Mens voor de Klassieke Homeopathie Opleiding - Homeopathie Academie Nederland. Ook toegankelijk voor andere belangstellenden in therapie en (complementaire) gezondheidszorg. 
De cursus vindt plaats in het kader van de genoemde opleiding maar staan open voor belangstellenden. Men kan één van de twee blokken volgen maar hier wordt wel  uitdrukkelijk opgemerkt dat blok 2 inhoudelijk uitgaat van de voorkennis van blok 1. Omdat voorzien is dat de blokken twee- of driejaarlijks herhaald gaan worden kan men dan later het ander blok volgen.
Georganiseerd door homeopathieacademie.nl (nieuw venster). Inlichting en opgave via de site of een email naar Marja Roozendaal, Klassiek Homeopaat NVKH/RH: marjaroozendaal@klassiekehomeopathie.nl
De cursus wordt gegeven in Almelo, ‘De Kanaalschool’, Sluiskade NZ 58, 7602 HS Almelo.

Hieronder een intro over Jaap:


De mens als Embryo Embryo in de Mens HAN, Almelo - NL
Deel dit bericht: